1. Czym są pliki „cookies”?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. „Cookies” składają się z szeregu liter i cyfr. Znajdują się w nich różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Do czego są używane pliki „cookies”?

a) do dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) do utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. Pliki „cookies” możemy podzielić na następujące kategorie:

a. Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

– sesyjne- przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; są one wykasowane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się ze strony internetowej,

– stałe- przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookie”. Nie są one kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików „cookies”.

b. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

- niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,

- funkcjonalne - pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu. Są ważne dla działania strony internetowej. Służą do wzbogacenia funkcjonalności stron internetowych czy zapewnienia wysokiego poziomu ich funkcjonalności.

4. Zarządzanie plikami cookies.

Większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu w każdym momencie mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

6. Pliki (cookies) z których korzysta strona internetowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Polityka prywatności

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji i poprawnej obsługi zamówień jak również do ewentualnych rabatów przy kolejnych zamówieniach oraz informowania o nowych produktach i promocjach.

Dane, które podajesz w naszym sklepie internetowym są niezbędne do poprawnego zrealizowania zamówienia.

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą

• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

• Nr telefonu –  kontaktujemy się w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie lub błędy w wypełnianym formularzu.

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą. 

• Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e – mail pod adres biuro@snorkele.pl lub skorzystaj ze swojego konta na naszej stronie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest GM PROJECT Mirosław Gut z siedzibą w 32-700 Bochnia, ul. Karosek 27C, NIP 8681686869. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@snorkele.pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

- realizacji umów 

- gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;

- umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczań umów, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:

- Urzędom Skarbowym, Zakładom Ubezpieczeń Społecznych;

- Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa

GM PROJECT Mirosław Gut może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług obsługującym Państwa firmę bankom, biurom prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze, np. GUS, PFRON.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - napisz maila: biuro@snorkele.pl